ENERJİ PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Zihin - Beden - Ruh

Geçmişi Çin'li Shaolin Rahiplerinin milattan önce 5000 -7000 yıl öncesine varan bilgileri bu öğretime dayanır. Batı ilimlerinde, beynin yapısı, zihnin işleyiş biçimi ve zihin - beden bütünlüğü ele alınır. Doğu ilimlerinde ise bunların dışında üçüncü bir alan olduğu ve ruhunda var olduğunu bununda bedenimizin etrafını saran elektromanyetik bir alan olan Aura ile korunduğu tezini savunur.

AURA, farklı kültürlerde farklı isimler altında anılır:
Bunlar;
Enerji Bedeni = Manyetik Alan = Hayat Enerjisi = Ruh  = Can = Sinir Sistemi Enerjisi = Kozmik Enerji = Evrensel Enerji = Yaşam Enerjisi = Astral Beden Enerjisi vb. 

AURA, farklı ülkelerde farklı isimler altında anılır:
Bunlar;

  • Çin = “CHİ” ve ”Qİ“,
  • Hindistan = “PRANA”,"ATMAN"
  • Mısır = "KA" 
  • Sufizm = ”BARAKA”
  • Japonya = “Kİ”
  • Yahudi Kabala Geleneğinde = “YESOD”
  • Fars Kültürü = "CAN" adı altında bilinir.

Cisimlerin şekil almış haline madde, şekil almamış haline de enerji denir. Her insan ve nesnenin maddesel bedenini çevreleyen bir enerji bedeni vardır.

Bir düşünce Zihinde belirdiği andan itibaren, bedende elektriksel ve kimyasal işleyiş başlatır.

Düşünceler Duyguları harekete geçirir. Duygular, Davranışları yönetir ve Kök inançlarımızı oluşturur. Enerji bedeni aslında fiziksel beden ile iç içedir.

Tüm yaradılışın özündeki, şeklini, oranını ya da mutlak kaynağını bilemediğimiz yaşam enerjisidir.

Enerjinin bedende yoğunlaştığı merkezlere ÇAKRA adı verilir.

Enerjinin bedende aktığı kanallara MERİDYEN adı verilir.

Çakralar enerjiyi Meridyen kanalları aracılığıyla organlara iletir. 14 meridyen, 7 Çakra vardır. Her meridyen 2 kanaldan oluşur.

Biri bedenin dış yüzeyine diğeri, organlardan geçen iç yüzeyine enerji taşır.

Bedenin dışına yakın olanlar, Enerjistlerin çalıştığı kanallardır. Akupunktur noktaları, bedendeki meridyenler üzerindeki enerji merkezleridir.

Enerji yoksa yaşamda yoktur. Bedende akan Enerji, akış biçimi (yönü), dengesi ve uyumu ile insanın fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu belirler.

Enerji hareket edip, akışını devam ettirmelidir. Yalnızca hareket ederek ve akarak canlılığı devam ettirebilir.

Dış etkenler, stres (duygu sıkışmaları) ya da toksinler bu akışı sekteye uğratır.

“Düşünce bir enerjidir ve niyet maddeyi etkiler”

Bu bakış açısı aynı zamanda Batının rasyonel bilgisi ile Doğunun sezgisel bilgisini birleştiren bir yaklaşımdır.

Ne Düşünüyorsan O'sun ! Neyi Arıyorsan O'sun (Mevlana)

Olumsuz düşünce veya anı, bedenin enerji sisteminde aksaklık yaratır, bu da bedensel veya psikolojik acı olarak algılanır.

Yaşadığınız tüm olumsuz duyguların nedeni, bedenin enerji sistemindeki bir aksaklıktır.
Yaşadığımız olumsuz bir olayın ya da bir travmanın anısı (blokajı) bedenin enerji kanallarında saklandıkça bedensel ya da psikolojik acı yaşanır.

Yaşadığımız travmalar ve belirdikleri anda yaşamayıp, bitmeyen, içimizde tuttuğumuz bütün olumsuz duygular bu meridyenlerde tıkanıklıklar, aksamalar yaratır.

EFT bunların yüzeye çıkarılıp giderilmesi için geliştirilmiş bir tekniktir.Levent & Seher VARLIK
EFT Enerji Uzmanı